Phim Bất khẩn khứ Quan Âm

  • Phật Quan Âm lần đầu tiên lên màn ảnh rộng

    2013-07-20 10:35:37

    Khán giả yêu điện ảnh nói chung và khán giả yêu hình tượng Phật Quan Âm Bồ Tát nói riêng sẽ có cơ hội thường thưởng thức một phim về đề tài này trong tháng 7, "Bất khẩn khứ Quan Âm". "Bất khẩn khứ Quan Âm" là phim của đạo diễn

    DMCA.com